Loading...

UČINAK ISHRANE

Tekst preuzet iz “MD Srbija” br. 3

Autor: Robbie Durand, M.A.

DIJETETSKI NITRATI:

Novi Način Povećanja Proizvodnje Azot Oksida

Nema ničeg boljeg od dobrog pumpanja u teretani. Bodibilderi tradicionalno uzimaju proizvode sa azot oksidom (NO) kako bi pospešili njegovu proizvodnju. Mnogi bodibilderi znaju da koncentracija azot oksida može da se poveća uz pomoć aminokiseline arginina – azot oksid sintetaze. Ono što mnogi bodibilderi ne znaju je da se azot oksid može dobiti i alternativnim putem, bez azot oksid sintetaze.
Ishrana je glavni snabdevač tela nitratima. Nitrati mogu da poboljšaju proizvodnju azot oksida, nezavisno od azot oksid sintetaze koja zavisi od arginina. 2004-te godine je utvrđeno da neorganski nitrat iz dijetetskih izvora može da bude glavni izvor cirkulišućeg nitrita koji pospešuje proizvodnju azot oksida nezavisno od putanje sintetaze azot oksida arginina.
fruit-siloTokom jednog eksperimenta, zdravi ispitanici koji su primili dijetetski nitrat iskusili su četvorostruko do petostruko povećanje nitrita u plazmi. Ispostavlja se da dobar deo dietetskog nitrita iz hrane koja ulazi u stomak iz pljuvačke ostaje netaknut i dopire do sistemske cirkulacije. To ukazuje da neorganski nitrat iz hrane može da bude supstrat za formiranje azot oksida u telu. U svakom slučaju, na osnovu brojnih studija, čini se da su dijetetski nitrati zaista bioaktivni u telu.

Izvori dijetetskih nitrata

Uvrštavanje nekih vrsta voća i povrća u dijetu umesto velike količine proteina može da pospeši veću proizvodnju azot oksida. Dijeta bogata voćem i povrćem se dovodi u vezu sa nižim krvnim pritiskom i smanjenim rizikom od kardiovaskularnih udara. Uprkos opsežnim istraživanjima, aktivni sastojak (ili sastojci) odgovorni za ovaj efekat još nisu tačno utvrđeni, a probe sa pojedinačnim nutrijentima su uglavnom bile neuspešne.
Zapanjujuće je da je, prema nedavnoj studiji rađenoj sa zdravim dobrovoljcima, efekat sniženja krvnog pritiska usled dijetetske suplementacije nitrata sličan onome što je primećeno u zdravoj kontrolnoj grupi u DASH projektu, klasičnom istraživanju dijete sa voćem i povrćem, koja je pokazala da je nitrat važan aktivan sastojak ove dijete. To znači da uzimanje suplementa nitrata može da bude jednako efikasno kao i uzimanje voća i povrća za povećanje proizvodnje azot oksida.
Treba imati u vidu da je doza nitrata korišćena u ovoj studiji (0.1mmol/kg dnevno) sasvim dostupna kroz ishranu bogatu povrćem. Znači, vi koji ne jedete voće i povrće, propuštate jedno od boljih pumpanja u teretani.

Sok od cvekle – bogat izvor nitrata

mixed-vegetablesU nedavno sprovedenom istraživanju, Veb je sa svojim kolegama utvrdio da se krvni pritisak kod ispitanika dobrog zdravlja snižava tokom unosa prirodnih izvora nitrata (sok od cvekle). Istraživači su pokazali da je nitrat u soku proizveo taj efekat i da se to odigralo putem hemijske redukcije nitrata u nitrit. Tokom ovog istraživanja, 0.5l svežeg soka od cvekle je snizilo sistolički pritisak za čak 10mmHg. Pritisak je ostao značajno snižen i 24 časa kasnije. Istraživači su utvrdili da se pritisak snizio u roku od pola sata nakon konzumacije soka od cvekle i dosegao najnižu vrednost tri do četiri sata kasnije. Nakon 24 sata, još uvek je bio primetan određeni stepen sniženja pritiska.
Istraživači su pokazali da je sniženje krvnog pritiska nastalo usled hemijske produkcije nitrita iz dijetetskog nitrata u soku. Nitrat iz soka je u pljuvački, uz pomoć bakterija na jeziku, pretvoren u nitrit. Ova pljuvačka koja sadrži nitrit se guta i u kiseloj sredini stomaka pretvara ili u azot oksid ili se vraća u krvotok kao nitrit. Vrhunac sniženja krvnog pritiska je u korelaciji sa pojavom nitrita i njegove najveće koncentracije u cirkulaciji, što je efekat koji je nedostajao u drugoj grupi dobrovoljaca koji su se uzdržali od gutanja tokom uzimanja soka od cvekle i tri sata nakon toga.
Sniženje pritiska je takođe utvrđeno i 2006. godine kod dobrovoljaca dobrog zdravlja, tri dana nakon dijetetske suplementacije neorganskog nitrata. 2007. godine, utvrđeno je da dijetetski nitrat snižava potrošnju kiseonika u celom ljudskom telu tokom vežbanja ispod nivoa maksimalnog intenziteta. To je možda posledica vazodilatacije krvnih sudova koja uzrokuje manju potražnju kiseonika od strane mišića. Putanja nitrat-nitrit-azot oksid može da se posmatra kao nešto komplementarno klasičnoj putanji arginin-azot oksid sintetaze.
Ove putanje funkcionišu delimično paralelno jedna drugoj, ali kada je dostupnost kiseonika smanjena i kada je redukovana aktivnost azot oksid sintetaze, redukcija nitrita u azot oksid postaje naglašenija.
Može se zaključiti da konzumiranje prirodne hrane bogate nitratima može da pospeši mišićne pumpe u teretani. Jednostavno rečeno, probajte sok od cvekle koji je prirodno bogat nitratima.

References:
1. Lundberg JO, Weitzberg E, Cole JA and Benjamin N. Nitrate, bacteria and human health. Nat Rev Microbiol, 2004 Jul;2(7):593-602.
2. Lundberg JO and Govoni M. Inorganic nitrate is a possible source for systemic generation of nitric oxide. Free Radic Biol Med, 37, 395-400 (2004).
3. Larsen FJ, Ekblom B, Sahlin K, Lundberg JO and Weitzberg E. Effects of dietary nitrate on blood pressure in healthy volunteers. N Engl J Med, 355, 2792-2793 (2006).
4. Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek, E, Vollmer WM, Svetkey LP, Sacks FM, Bray GA, Vogt TM,
Cutler JA, Windhauser MM, Lin PH and Karanja N, A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH Collaborative Research Group. N Engl J Med, 336, 1117-1124 (1997).
5. Webb AJ, Patel N, Loukogeorgakis S, Okorie M, Aboud Z, Misra S, Rashid R, Miall P, Deanfield J, Benjamin N, Macallister R, Hobbs AJ and Ahluwalia A. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via bioconversion to nitrite. Hypertension, 51, 784-90 (2008).
6. Larsen FJ, Ekblom B, Sahlin K, Lundberg JO and Weitzberg, E. Effects of dietary nitrate on blood pressure in healthy volunteers. N Engl J Med, 355, 2792- 2793 (2006).
7. Larsen FJ, Weitzberg E, Lundberg JO and Ekblom B. Effects of dietary nitrate on oxygen cost during exercise. Acta Physiol (Oxf), 191, 59-66 (2007).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

 
 
 

Web sajt CFSPORT.rs koristi kolačiće, što olakšava korišćenje samog web sajta.