Loading...

Reklamacije – politika vraćanja

  • Kod proizvoda koji se šalje na reklamaciju, reklamna greška mora biti označena/navedena.
  • Uz reklamacioni list priložiti dokaz o kupovini.
  • Reklamacioni list ispuniti u 3 (tri) primerka, i to: po 1 (jedan) primerak kupcu i prodavnici, a 1 (jedan) primerak prati proizvod.
  • Reklamirani proizvod, sa odštampanim i potpisanim Zahtevom za reklamaciju dostaviti prodavcu i/ili distributeru poštom na adresu: FITCO d.o.o., Ive Ćipike 18, 21000 Novi Sad.
  • Svi podaci se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

PRAVILNIK O ZASTITI POTROSACA I REKLAMACIJAMA

Fitco obrazac za reklamacije

Web sajt CFSPORT.rs koristi kolačiće, što olakšava korišćenje samog web sajta.