Loading...

Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti korisnika

Prodavac se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima prodavac:

 • Dostavlja obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi.
 • Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe.
 • Obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka.
 • Ograničava dostupnost vaših informacija.
 • Omogućava kontakt u vezi pitanja koja su vezana za zaštitu privatnosti.

Prodavac visoko ceni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažanja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

Prodavac može razmenjivati informacije u okviru kompanije, prikupljene od korisnika u postojećim ili budućim poslovnicama, prodavnicama ili Web stranicama koje su u vlasništvu ove kompanije ili posluju u okviru nje.

Prodavac izjavljuje da podatke o kupcima neće koristiti u druge svrhe niti ih dati na uvid ili korišćenje trećem licu.

POLITIKA PRIVATNOSTI

 • Nikada i ni na jedan način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.
 • Nećemo predati Vaše podatke trećim licima sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.
 • Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate informacije od nas u bilo kom obliku i ukoliko poželite da se isčlanite.
 • Nećemo Vam nikad slati informacije za koje se niste samovoljno prijavili sem u slučaju veoma važnih obeveštenja o promenama.
 • Podacima o ličnostima smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet (ime i prezime, adresa, jmbg, email) te ih dobrovoljno dajete, što i potvrđujete potpisom.
 • Fitco doo će Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhu tehničke obrade a u cilju ostvarivanja i pogodnosti koju ostvaruju naši članovi.
 • Fitco doo neće prodati podatke koje poseduje trećim licima niti na tržištu.
 • Zaposleni u Fitcu doo su obavezni da poštuju poverljivost vaših podataka te da njima raspolažu isključivo u skladu za zakonom.
 • Vi određujete koje informacije o sebi ćete nam dati. Ukoliko odlučite da nam ne date podatke o sebi to može značiti da će Vam pristupi nekim pogodnostima biti uskraćeni.
 • Fitco doo preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurao Vaše lične podatke. Ti podaci se brižljivo čuvaju od gubitka, uništavanja, izmena kroz falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa i upotrebe.
 • Maloletna lica ne bi trebala da otkrivaju svoje lične podatke bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja.

Ukoliko imate ikakvih pitanja koja se tiču politike zaštite Vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa Vašim privatnim podacima molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za politiku privatnosti putem email adrese office@calivita.rs ili na telefon 021/403-247.

Web sajt CFSPORT.rs koristi kolačiće, što olakšava korišćenje samog web sajta.